Ambros Lengwiler

Aus Kloster-Engelberg
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Ambros Lengwiler (* 10. April 1930 in Waldkirch; † 4. Juli 2014)

Lebensdaten

Profess: 29. September 1956

Priesterweihe: 20. Mai 1957

Ämter

Lehrer an der Stiftsschule: 1957–1964

Missionar in Kamerun: 1964–1987

Bibliographie

  • Nachruf P. Ambros Lengwiler, in: Titlisgrüsse 100, Heft 1, 2014, S. 3-7.